techparimal news

Công Ty Cổ phần xây dựng Tcons

  • Địa điểm:Hồ Chí Minh
    Du an Tcons
    Du an Tcons
  • Hạng mục thi công: Sàn nâng tự động Navidock
  • Thời gian thi công: 2019
  • Tình trạng: Hoàn thành
Hạng mục thi côngTài liệu tham khảo
Sàn nâng tự động Navidock
Hạng mục thi công Dock Leveler
Hạng mục thi công Dock Leveler
Tải về
fb-chat
phone(+84) 938 828 242
mailmarketing@saigonnamphat.vn
fb-chatFanpage
zaloZalo
Hotline Fanpage Zalo Mail