Sửa đổi dự án

sua doi

Đối với những khách hàng mua sản phẩm sử dụng cho nhà máy không tham khảo quá trình tư vấn và giải pháp từ đội chuyên viên kỹ thuật dẫn đến sai sót trong quá trình sử dụng sản phẩm. Ngoài việc gây tốn nhiều chi phí sửa đổi, phát sinh trong quá trình vận hành, SGNP sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp các giải pháp hoàn chỉnh nhất.

Ngoài việc hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật xuống tận công trình khảo sát lại nhà máy, khu vực sử dụng sản phẩm để đưa ra phương án giải quyết tối ưu cho khách hàng. SGNP còn giúp giảm thiếu việc sử dụng sản phẩm gốc của khách hàng hiện có để cắt giảm bớt thiệt hại.