Posts tagged “cửa cuốn cho kho đông”

CỬA CUỐN NHANH PVC CHO KHO ĐÔNG LẠNH THỰC PHẨM  

Kho đông lạnh thực phẩm được sử dụng rộng rãi tại các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở chế biến thực phẩm, dựa trên nguyên lý đông đá, làm chậm quá trình phân hủy, biến đổi chất của thực phẩm, ngăn chặn sự xâm nhập và phát triển vi khuẩn vào thực phẩm. Thực phẩm sẽ giữ được chất lượng, dinh dưỡng vốn có. Tại sao phải lắp đặt cửa cuốn nhanh PVC cho kho đông thực phẩm? Các dòng [...]