Posts tagged “cầu dẫn lên container”

TÌM HIỂU VỀ CẦU DẪN CONTAINER

Để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất trong khâu vận chuyển, nhập hàng hóa, các nhà kinh doanh đã chủ động đầu tư các thiết bị dẫn nối để vận chuyển hàng hóa vào kho bãi. Cầu Dẫn container một trong những thiết bị dẫn nối từ phương tiện vận tải xuống mặt sàn kho, bãi. Cầu dẫn container là gì? Cầu dẫn container là thiết bị hiện đại, tạo độ dốc cho phép xe nâng [...]