DB Schenker – Tân Bình

Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng TP.HCM
Hạng mục thi công: Màn nhựa pvc, Dock leveler
Chủ đầu tư: DB Schenker Vietnam
Thời gian thi công: Năm 2014
Tình trạng: đã hoàn thành

Hình ảnh công trình:

man-nhua-ngan-lanh-db_schenker_vietnam

dock-leveler-db-schenker-bac-ninh