Dầu Cái Lân

Địa điểm: Lô C21, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạng mục thi công: Cửa cuốn nhanh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
Thời gian thi công: Năm 2014
Tình trạng: đã hoàn thành

Hình ảnh công trình:

 

Lắp đặt cửa cuốn tự động nhà máy Dầu Thực Vật Cái Lân

Lắp đặt cửa cuốn tự động nhà máy Dầu Thực Vật Cái Lân

Lắp đặt cửa cuốn nhanh nhà máy Dầu Thực Vật Cái Lân

Lắp đặt cửa cuốn nhanh nhà máy Dầu Thực Vật Cái Lân

Lắp đặt cửa cuốn nhanh nhà máy Dầu Thực Vật Cái Lân

Lắp đặt cửa cuốn nhanh nhà máy Dầu Thực Vật Cái Lân

Hộp điều khiển cửa cuốn nhanh

Hộp điều khiển cửa cuốn nhanh