High Speed Door – Phnom Penh

PHNOM PENH SEZ PLC.MARVEL GARMENT CO. LTD – GARMENT FACTORY

  • Địa điểm: Phnom Penh – Campuchia
  • Hạng mục thi công: Cửa cuốn nhanh – High Speed Door
  • Thời gian thi công: 2019.
  • Tình trạng: Hoàn thành.
Hạng mục thi công Tài liệu tham khảo
Cửa cuốn nhanh Tải về

Video thực tế tại công trình

Bài viết liên quan: