Dự Án Perfetti

Công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam

  • Địa điểm: Bình Dương
    Công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam
    Công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam
  • Hạng mục thi công: Cửa cuốn nhanh Naviflex
  • Thời gian thi công: 2019
  • Tình trạng: Hoàn thành
Hạng mục thi công Tài liệu tham khảo
High Speed Door du an perfetti 1 Tải về

Bài viết liên quan: