Dự Án Omron Healthcare

Công ty TNHH Omron Healthcare VN

  • Địa điểm: KCN VSIP II, Tỉnh Bình Dương
    nha may 1
    Công ty TNHH Omron Healthcare VN
  • Hạng mục thi công:  Dock Leveler, Mobile Ramp
  • Thời gian thi công: 2019
  • Tình trạng: Hoàn thành
Hạng mục thi công Tài liệu tham khảo
Dock Leveler Navidock dock 6 Tải về
Mobile Ramp Navidock dock 5  Tải về

Bài viết liên quan: