Dự án Nhất Thống

Cty TNHH Thương Mại Nhất Thống
Cty TNHH Thương Mại Nhất Thống

Cty TNHH Thương Mại Nhất Thống

  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Hạng mục thi công: Cửa thoát hiểm – Fire Door
  • Thời gian thi công: 2019.
  • Tình trạng: Hoàn thành.
Hạng mục thi công Tài liệu tham khảo
Cửa thoát hiểm thoat hiem 3 Tải về

Video thực tế tại công trình

Bài viết liên quan: