Dự án nhà máy PHA

DU AN NHA MAY PHA 1

Nhà máy PHA, KCN DEEPC

  • Địa điểm: Hải Phòng
  • Hạng mục thi công: Cửa cuốn nhanh Naviflex
  • Thời gian thi công: 2019.
  • Tình trạng: Hoàn thành.
Hạng mục thi công Tài liệu tham khảo
Cửa cuốn nhanh Naviflex Hạng mục thi công: Cửa cuốn nhanh Naviflex Tải về

Bài viết liên quan: