Dự Án Lê Quốc

Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quốc

Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quốc
Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quốc
  • Địa điểm: Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • Hạng mục thi công: Overhead Door, High Speed Door, Hydraulic Dock Leveler, Dock Seal, Dock Shelter
  • Thời gian thi công: 2018
  • Tình trạng: Hoàn thành
Hạng mục thi công Tài liệu tham khảo
Overhead Door du an le quoc overhead door Tải về
High Speed Door du an le quoc high speed door  Tải về
Hydraulic Dock Leveler du an le quoc hydraulic dock leveler 2 Tải về
Dock Seal du an le quoc dock seal Tải về
Dock Shelter du an le quoc dock shelter Tải về

Bài viết liên quan: