Dự Án KPF Việt Nam

KPF VIỆT NAM 

Dự Án KPF Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Đại An mở rộng, Tp. Hải Dương
  • Hạng mục thi công: Cửa cuốn nhanh Naviflex
  • Thời gian thi công: năm 2018
  • Tình trạng: Hoàn thành
High Speed Doors Tài liệu tham khảo
Tải về

Bài viết liên quan: