Dự án HAVAS (lần 2)

Công ty TNHH HAVAS 

  • Địa điểm: Cụm Công Nghiệp Thạnh Phú, Đồng Nai
    Công ty TNHH H A V A S 
    Công ty TNHH H A V A S 
  • Hạng mục thi công: Sàn nâng thủy lực
  • Thời gian thi công: 2019
  • Tình trạng: Hoàn thành
Hạng mục thi công Tài liệu tham khảo
Hydraulic Dock Leveler Dự án HAVAS Tải về

Bài viết liên quan: