Dự Án GN Food

GN Foods Joint Stock Company 

du an gnfood
Dự Án GN Food
  • Địa điểm: KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
  • Hạng mục thi công: Sàn nâng tự động, bộ trùm túi khí, cửa cuốn nhanh, màn nhựa
  • Thời gian thi công: năm 2017
  • Tình trạng: hoàn thành
Dock Leveler Tài liệu tham khảo  Dock Shelter Tài liệu tham khảo
dock leveler navidock asg Tải về dock shelter asg Tải về
High Speed Doors Tải liệu tham khảo PVC Strip Curtains Tài liệu tham khảo
high speed door asg Tải về pvc strip curtain kho lanh satra Tải về

Bài viết liên quan: