Dự Án DHG Pharma Warehouse

DHG Pharma Warehouse 

du an dhg pharma warehouse
Dự Án DHG Pharma Warehouse
  • Địa điểm: Bình Thủy, Hậu Giang
  • Hạng mục thi công: Sàn nâng tự động, bộ trùm túi khí, màn nhựa
  • Thời gian thi công: năm 2016
  • Tình trạng: hoàn thành
Dock Leveler Tài liệu tham khảo Dock Shelter Tài liệu tham khảo PVC Strip Curtains Tài liệu tham khảo
dock leveler urc Tải về dock shelter asg Tải về pvc strip curtain kho lanh satra Tải về

Bài viết liên quan: