Dự Án Dịch Vụ Sân Bay (ASG)

Dịch vụ Sân Bay (ASG)

du an du an cong ty co phan dich vu san bay asg
Dự Án Dịch vụ Sân Bay (ASG)
  • Địa điểm: KCN Yên Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
  • Hạng mục thi công: sàn nâng tự động, bộ trùm túi khí, màn nhựa, cửa cuốn nhanh
  • Thời gian thi công: năm 2014
  • Tình trạng: Hoàn thành
Dock Leveler Navidock Tài liệu tham khảo Dock Shelter Tài liệu tham khảo
dock leveler navidock asg Tải về dock shelter asg Tải về
PVC Strip Curtains Tài liệu tham khảo High Speed Doors Tài liệu tham khảo
pvc strip curtain urc Tải về high speed door asg Tải về

Bài viết liên quan: