Quạt hướng trục vuông truyền động gián tiếp thông qua bộ truyền đai. Gồm 2 loại chính là quạt không chớp và quạt có chớp (tự động mở khi làm việc, đóng kín khi ngừng hoạt động).

(+84-28).7306.2776
support@saigonnamphat.vn
Fanpage
Kênh youtube