Quạt hướng trục cánh xiên ATP-5-Nol là dòng quạt hướng trục dạng ống côn, kiểu cánh xiên, có kết cấu tai treo hợp lý, loại bỏ hoàn toàn các vùng xoáy. Lưu lượng dòng khí lớn hơn quạt ly tâm và áp suất cao hơn quạt hướng trục thông thường (với điều kiện cùng công suất).