techparimal news

1. Diễn Biến Phức Tạp Của Thị Trường Lao Động Việt Nam Trước Đại Dịch

Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2020 là 2,5%, giảm 0,23 điểm % so với quý trước.3 quý đầu năm 2020, người lao động ở thị trường Việt Nam đã chịu những tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19. Sang đến quý III/2020, thị trường này đang cho thấy những dấu hiệu hồi phục đáng kể so với quý trước. Tuy nhiên, khi so với cùng kỳ năm trước, những con số này có phần tiêu cực hơn.
Lao động phục hồi sôi nổi sau đại dịch
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III/2020 là 53,3 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với quý trước. Lao động có việc làm ở khu vực thành thị tăng 471 nghìn người so với quý trước; ở khu vực nông thôn số người có việc làm tăng hơn 1 triệu người so với quý trước.Số lao động có việc làm phi chính thức quý III/2020 là 20,7 triệu người, tăng 1,2 triệu người so với quý trước và tăng 149 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý III/2020 là 57%, tăng 1,2 điểm % so với quý trước.

2. Bước “Trở Mình” Không Ngờ Của Lao Động Việt Nam Sau Khủng Hoảng

So với quý trước, tốc độ tăng lao động có việc làm phi chính thức cao hơn so với tốc độ tăng lao động có việc làm chính thức (tương ứng là 5,8% và 0,8%). Điều này cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động hiện nay còn thiếu tính bền vững do lao động phi chính thức được coi là bộ phận lao động phải đối mặt với nhiều thiệt thòi và bất lợi, khó tiếp cận với các chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội.
Dấu hiệu tốt cho kinh tế Việt Nam
Cũng theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2020 là hơn 1,2 triệu người, giảm 63 nghìn người so với quý trước. Cụ thể, tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2020 là 2,5%, giảm 0,23 điểm % so với quý trước và tăng 0,33 điểm % so với cùng kỳ năm trước.Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị là 4%, giảm 0,46 điểm % so với quý trước và tăng 0,89 điểm % so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ các năm trước, tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị quý III/2020 cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Theo Brandvietnam

fb-chat
phone(+84) 938 828 242
mailmarketing@saigonnamphat.vn
fb-chatFanpage
zaloZalo
Hotline Fanpage Zalo Mail