techparimal news
Sáng ngày 29/9, Tổng cục Thống kê Việt Nam đã công bố tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020.Trong đó, kết quả khảo sát các doanh nghiệp cho thấy phần lớn đều lạc quan với tình hình sản xuất kinh doanh trong 2 quý cuối năm 2020.

1. Thống Kê Kết Qủa Kinh Doanh Ngành Công Nghiệp Chế Biến

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2020 cho thấy:
 • Có 32,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2020 tốt hơn quý II/2020;
 • 31,9% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 35,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.
Một số dự kiến quý IV/2020 so với quý III/2020:
 • Có 45,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên;
 • 19% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn;
 • 35,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.
Một số số liệu minh chứng
Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lạc quan nhất với 82,8% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2020 tốt hơn và giữ ổn định so với quý III/2020.Trong khi đó, tỉ lệ này ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài Nhà nước lần lượt là 81,7% và 80,2%.

2. Thống Kê Kết Quả Kinh Doanh Về Khối Lượng Sản Xuất

 • Có 36% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý III/2020 tăng so với quý II/2020;
 • 30% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 34% số doanh nghiệp cho rằng ổn định.
=> Xu hướng quý IV/2020 so với quý III/2020, có 45,9% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 17,5% số doanh nghiệp dự báo giảm và 36,6% số doanh nghiệp dự báo ổn định.
Sản xuất có bước phát triển

3. Thống Kê Về Đơn Đặt Hàng

3.1 Đơn đặt hàng nội địa

 • Có 30,9% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý III/2020 cao hơn quý II/2020;
 • 30,6% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm và 38,5% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định.
Tỉ suất đặt hàng nội địa tăng cao
=>Xu hướng quý IV/2020 so với quý III/2020, có 43,2% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng; 17,7% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 39,1% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

3.2 Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý III/2020 so với quý II/2020

 • Có 26,5% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn;
 • 32,6% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm
 • 40,9% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định.
Xuất khẩu hàng hóa vẫn không đình trệ
=> Xu hướng quý IV/2020 so với quý III/2020, có 35,6% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 20,4% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 44% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

Theo Brandvietnam

 
fb-chat
phone(+84) 938 828 242
mailmarketing@saigonnamphat.vn
fb-chatFanpage
zaloZalo
Hotline Fanpage Zalo Mail