Dược phẩm là thực phẩm gần gũi và thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên dược phẩm lại có nguyên tắc bảo quản riêng, luôn để ở nhiệt độ ổn định và không chịu tác động của môi trường. Nếu thuốc được bảo quản kém dẫn đến chất lượng giảm khiến người bệnh tốn kém chi phí mà bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Do dó việc bảo quản thuốc/dược phẩm tại những kho lạnh là điều cần thiết để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Doanh nghiệp có thể lựa chọn lắp đặt cửa kho lạnh, rèm ngăn lạnh tại những khu vực lưu trữ để giúp nhiệt độ bảo quản sản phẩm ổn định hơn.

TRỞ VỀ ỨNG DỤNG

[pt_view id=”a060963g9b”]