techparimal news
Cty TNHH Cơ điện Chu Lai Trường Hải
Cty TNHH Cơ điện Chu Lai Trường Hải

Dự án MAZDA Bình Triệu – Cty TNHH Cơ điện Chu Lai Trường Hải

  • Địa điểm: Hồ Chí Minh
  • Hạng mục thi công: Cửa cuốn nhanh – Naviflex High Speed Door
  • Thời gian thi công: 2019.
  • Tình trạng: Hoàn thành.
Hạng mục thi côngTài liệu tham khảo
Cửa cuốn nhanh Naviflex
Hạng mục thi công: Cửa cuốn nhanh Naviflex
Hạng mục thi công: Cửa cuốn nhanh Naviflex
Tải về
fb-chat
phone(+84) 938 828 242
mailmarketing@saigonnamphat.vn
fb-chatFanpage
zaloZalo
Hotline Fanpage Zalo Mail