Một trong những ứng dụng của giải pháp kho vận thì không thể không kể đến ứng dụng trong hệ thống bán lẻ, trong đó có bán lẻ thực phẩm, bán lẻ dược phẩm hay hệ thống nhà hàng, khách sạn. Những hệ thống bán lẻ này hoạt động thường xuyên và liên tục, việc hàng hóa lưu trữ cũng ra vào thường xuyên có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tại kho lưu trữ. Thế nên các doanh nghiệp nên nhờ sự can thiệp một số sản phẩm kho vận cho hệ thống bán lẻ của mình.

TRỞ VỀ ỨNG DỤNG

[pt_view id=”44cb751cr1″]