Posts tagged “Mechanical Dock Leveler”

CÁC LOẠI SÀN NÂNG – DOCK LEVELLER PHỔ BIẾN

Dock leveller hay còn gọi là sàn nâng là thiết bị được sử dụng phổ biến trong vận chuyển hàng hóa từ phương tiện vận tải như container, xe tải vào kho, xưởng một cách dễ dàng. Dock leveler đóng vai trò là cầu nối giữ mặt sàn kho, xưởng và mặt thùng container và xe tải tạo thành một góc nghiêng giúp xe nâng vào trực tiếp thùng xe vận chuyển hàng hóa ra ngoài. Dựa vào cấu tạo [...]