Posts tagged “loai bỏ khí độc”

NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ

Trong nhà luôn cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, cơ thể ểu oải nhưng không hiểu lý do tại sao? Rất có thể không gian trong nhà bạn đang bị ô nhiễm. Hiện tượng không khí trong nhà bị ô nhiễm do các nguyên tố hóa học gây ô nhiễm như fomaldehyde, benzen, ammonia, radon. Trong đó thì HCHO tức fomaldehyde là nguy hại nhất, nó thường có trong các đồ dùng được sản xuất từ Trung Quốc. Những [...]