Posts tagged “loading system”

LOADING SYSTEM LÀ GÌ?

Thuật ngữ Loading system ngày càng được sử dụng nhiều trong các bản thiết kế công nghiệp. Vậy thuật ngữ Loading system là gì? Loading system là gì? Loading system là hệ thống cửa xuất nhập hàng tại các kho, xưởng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xuất, nhập hàng ra khỏi kho, xưởng. Hệ thống cửa xuất nhập hàng bao gồm các thiết bị của công nghiệp, thiết bị dẫn tải và các thiết bị an toàn. Loading [...]