Posts tagged “cửa cuốn tự động”

Ứng dụng cửa cuốn nhanh cho nhà xưởng

Cửa cuốn hiện nay khá đa dạng về kiểu dáng, như cửa cuốn khe thoáng, cửa cuốn tấm liền, cửa cuốn siêu trường, cửa cuốn trong suốt, cửa cuốn chống cháy, cửa cuốn inox, cửa cuốn chống gió … Trên thị trường đang xuất hiện thêm một loại cửa cuốn mới gọi là cửa cuốn nhanh (hay còn gọi là cửa cuốn tốc độ cao, cửa cuốn tự động). Đây là hệ cửa được lắp đặt tại các vị trí [...]