Products tagged “swing door”

  • Cửa xoay tự động (Swing doors)

    trên 5

    Cửa xoay tự động (Polycarbonate swing doors) là loại cửa sử dung đa mục đích, phù hợp lắp đặt tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, siêu thi, nhà kho đặt biệt là những nơi có mật độ di chuyển qua lại nhiều.