Silver Bell Việt

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, Việt Nam
Hạng mục thi công: Dock leveler
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SILVER BELL VIỆT
Thời gian thi công: Năm 2014
Tình trạng: đã hoàn thành

Hình ảnh công trình:

 

Lắp đặt sàn nâng tự động nhà máy Silver Bell Việt

Toàn cảnh nhà máy Silver Bell Việt

Lắp đặt sàn nâng tự động nhà máy Silver Bell Việt

Lắp đặt Dock leveler nhà máy Silver Bell Việt

Lắp đặt sàn nâng tự động cho Silver Bell Việt

Hộp điều khiển dock leveler

Lắp đặt sàn nâng tự động nhà máy Silver Bell Việt

Kiểm tra  sàn nâng tự động sau khi lắp đặt

Lắp đặt sàn nâng tự động cho Silver Bell Việt

Dock leveler sau khi lắp đặt xong