Nhà máy bia AB InBev

Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP II-A (Bình Dương), Việt Nam
Hạng mục thi công: cửa kho lạnh, cửa thép chống cháymàn nhựa PVC ngăn côn trùng
Chủ đầu tư: Anheuser – Busch InBev Việt Nam
Thời gian thi công: Năm 2015
Tình trạng: đã hoàn thành

Hình ảnh công trình:

 

Khóa cửa bảng lề kho lạnh nhà máy bia Anheuser - Busch InBev Việt Nam

Khóa cửa bảng lề kho lạnh nhà máy bia Anheuser – Busch InBev Việt Nam

Cửa trượt kho lạnh nhà máy bia Anheuser - Busch InBev Việt Nam

Cửa trượt kho lạnh nhà máy bia Anheuser – Busch InBev Việt Nam

Cửa kho lạnh nhà máy bia Anheuser - Busch InBev Việt Nam

Cửa kho lạnh nhà máy bia Anheuser – Busch InBev Việt Nam

Cửa trượt kho lạnh nhà máy bia Anheuser - Busch InBev Việt Nam

Cửa trượt kho lạnh nhà máy bia Anheuser – Busch InBev Việt Nam

Cửa bảng lề kho lạnh nhà máy bia Anheuser - Busch InBev Việt Nam

Cửa bảng lề kho lạnh nhà máy bia Anheuser – Busch InBev Việt Nam

Cửa kho lạnh nhà máy bia Anheuser - Busch InBev Việt Nam

Cửa kho lạnh nhà máy bia Anheuser – Busch InBev Việt Nam

Cửa bảng lề kho lạnh nhà máy bia Anheuser - Busch InBev Việt Nam

Cửa bảng lề kho lạnh nhà máy bia Anheuser – Busch InBev Việt Nam

Cửa bảng lề kho lạnh nhà máy bia Anheuser - Busch InBev Việt Nam

Cửa bảng lề kho lạnh nhà máy bia Anheuser – Busch InBev Việt Nam

Cửa kho lạnh nhà máy bia Anheuser - Busch InBev Việt Nam

Cửa kho lạnh nhà máy bia Anheuser – Busch InBev Việt Nam

Cửa kho lạnh nhà máy bia Anheuser - Busch InBev Việt Nam

Cửa kho lạnh nhà máy bia Anheuser – Busch InBev Việt Nam